Säkerhets info

Napphållare info

Alla napphållare tillverkas enligt säkerhetsstandard SS EN 12586 Svensk standard/Europastandard. Det innebär bland annat att de har en maxlängd på 22 cm exklusive clipset och silikonringen. Silikonringen är tillverkad i BPA - fritt silikon.

Kontrollera alltid att napphållaren är hel före varje användning, Använd inte napphållaren vid minsta tecken på slitage.

Napphållare ska aldrig förlängas då detta kan innebära kvävningsrisk.

Lämna aldrig barnet oövervakat med napphållare

Barn ska heller inte lämnas sovande med napphållaren.

Fäst inte clipet i för tjocka material, det kan skada clipset.